Gratis levering vanaf €75 excl. btw

Shop & Try

Veilig betalen

De beste service

Volg ons op

Tric logo in white

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze webshop. Toch liever iets korter en eenvoudiger? Dan verwijzen we je graag door naar onze 'Veelgestelde Vragen' pagina's. Neem zeker contact op met onze klantenservice als je hierna nog met vragen zit.

Bij toegang of gebruik van de Tric website, of de mobiele versie, dient u te kennen te geven dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving.

ALGEMEEN

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de TRIC NV met ondernemingsnummer 0428.955.378 en maatschappelijke zetel te VIJVERHOEK 41 8520 KUURNE (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De TRIC NV heeft als BTW-nummer BE 0428.955.378 en als IBAN BE80 4667 6490 0177. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van TRIC wordt geplaatst via www.tric.be. 

De website van de TRIC NV werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. ‘bescherming van de privacy’ omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantenservice ingeval van onduidelijkheid. Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek Veelgestelde Vragen.

AANBOD EN BESTELLING

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.tric.be.
De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. ‘handtekening en bewijs’.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de online klantenservice voor bijkomende inlichtingen via e-mail aan info@tric.be. of op het telefoonnummer 056 35 76 56. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

BETALING

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Voor levering in België zijn de prijzen inclusief leveringskosten, met uitzondering van een aankoop onder €75/excl. BTW (€6,95 verzendkosten).

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, overschrijving, PayPal, Belfius online, ING online of KBC online.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling. Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met de online klantenservice om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen. Bij betaling met een voucher in een Tric-winkel kan voor het verschilbedrag wel een nieuwe voucher worden gegeven, en in bepaalde gevallen worden terugbetaald.

De regering voert sinds 1 december 2019 een verplichte afronding uit naar 0 of 5 eurocent voor betalingen met cash geld. Het totaal bedrag dat in onze winkels moet worden betaald wordt als volgt afgerond:

• 1 en 2 cent worden verlaagd naar 0 cent

• 3 en 4 cent worden verhoogd naar 5 cent

•6 en 7 cent worden verlaagd naar 5 cent

•8 en 9 cent worden verhoogd naar 10 cent

De betalingen met bankkaart worden niet afgerond.

Al onze facturen zijn behoudens afwijkend beding, contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Kuurne. Ten titel van conventionele intrest zal een bedrag van 9,5% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldag, en dit van rechtswege, dit is zonder ingebrekestelling in geval de betaling niet geschiedt op de voornoemde vervaldag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2000,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Eigendomsvoorbehoud: onverminderd ’s kopers risico met betrekking der goederen behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

BEVESTIGING BESTELLING

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

LEVERING

Levering is voorlopig enkel mogelijk in België.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, of door ophaling in een TRIC-winkel naar keuze. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met Bpost. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van Bpost. De klant die kiest voor levering in een TRIC-winkel ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail van zodra de zending is toegekomen in de gewenste winkel. 

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

SHOP&TRY

Naast bestellen kan de klant via de webshop ook kosteloos artikelen reserveren via Shop&Try. Aan Shop&Try is geen aankoopverplichting verbonden. De reservering wordt pas geaccepteerd wanneer een bepaald artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de opgegeven winkel, waarna aan de klant per e-mail een reserveringsbevestiging wordt verzonden. De gereserveerde artikelen worden na het verzenden van de reserveringsbevestiging gedurende vijf dagen ter beschikking gehouden van de klant in de gekozen TRIC-winkel.

Bij een reservering via Shop&Try is enkel een betaling in het winkelpunt mogelijk.

Reservering kan geweigerd worden door de verkoper ingeval van vermoeden van kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden die de belangen van de verkoper schaden. Indien de verkoper schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.

RETOURS

U kan alle aangekochte artikelen steeds retourneren binnen de 14 dagen nadat u het product hebt ontvangen. Indien u wenst te retourneren, kan u dit op twee manieren doen:

1. Stuur de ongebruikte artikel(en) terug in hun originele verpakking, samen met het retourformulier. De verzendkosten zijn voor eigen rekening. U stuurt het pakket naar volgend retouradres :

Tric NV t.a.v. Retourdienst

Vijverhoek 41/43

8520 Kuurne

2. U kan artikelen gratis retourneren door deze af te geven in één van onze winkels te Kuurne of Wondelgem.

Belangrijke opmerkingen :

Artikel worden alleen in originele toestand worden verpakt in de originele en onbeschadigde verzenddoos met de originele etiketten. De artikelen moeten samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en factuur of aankoopbewijs worden teruggezonden.

Zodra jouw pakket bij ons is aangekomen, ontvangt u een e-mail met de retourbevestiging.

Dan bekijken wij of de retour OK is en terug aanvaard kan worden. In dat geval wordt het geld zo snel mogelijk teruggestort. Tric Nv is niet verantwoordelijk voor enige vertraging van terugbetaling.

GARANTIE 

Klachten: de handtekening van de koper op de leveringsnota bevestigt de goede staat van de goederen bij ontvangst. Eventuele klachten zijn enkel ontvankelijk binnen de 24u na levering.

lk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet beinnen de zeven dagen telefonisch via het nummer 056 35 76 56 of schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres TRIC NV, vijverhoek 41 8520 Kuurne, of via een mail naar info@tric.be. De klant mag een antwoord verwachten binnen 48u.

In geval van gesignaleerde problemen buiten de normale slijtage die het gevolg is van een normaal gebruik, moet de klant dit melden aan de online klantenservice binnen de 2 maanden na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 'Retourneren'. De kosten van verzending vallen ten laste van de koper.

Tric biedt de in de wet voorziene garanties. Tric is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de kalnt.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt Tric zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

HANDTEKENING EN BEWIJS

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de verkoper. Het Privacybeleid van de verkoper bevat de nodige informatie over hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Met dit Privacybeleid leeft de verkoper de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Middels huidig Privacybeleid stelt de verkoper zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van persoonsgegevens, kan de klant contact opnemen met de klantenservice, volgens de procedure beschreven in het Privacybeleid van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om van het geschil betreffende facturen of het onderliggend contract kennis te nemen.